Integritetsmeddelande GDPR

KOSA Sports AB (556684-3727) är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till KOSA Sports AB. Uppgifterna lagras säkert och skyddat i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot kund samt i marknadsföringssyfte.

Vid kontakt med oss måste namn, telefonnummer och mailadress anges. Ditt meddelande behandlas konfidentiellt och information om dig och dina önskemål lämnas aldrig ut till annan part.

Vid beställning måste adress, telefonnummer och mailadress anges. I de fall du väljer att betala via Klarna måste även personnummer anges. I samband med din beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter för att kunna fullgöra transport, betalning och fakturering. Dina uppgifter kan då lämnas vidare till vår betalningsförmedlare Klarna samt våra logistikpartners för att de ska kunna fullfölja sina åtaganden. 

Du har alltid rätt att få ta del av den information som har registrerats. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen rättas. Du har alltid rätt att utan anledning begära att informationen raderas. 

Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR) och dina personuppgifter lämnas aldrig ut till tredje part, utöver det som nämns ovan. Uppgifterna sparas så länge du är en aktiv kund eller så länge andra lagar kräver detta.